Aarthurfeesten.be

background-logo

Privacy- en Cookiebeleid

Aarthurfeesten gevestigd aan , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aarthurfeesten.be
Hoogleed, 8830 Hooglede
0479 33 88 41
Frederik Sap is de voorzitter van het feestcomité Rodenbachwijk Hooglede. Hij/zij is te bereiken via info@aarthurfeesten.be

Door gebruik te blijven maken van onze website en/of diensten of door op “OK” te klikken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit privacy- en cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt, en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aarthuurfeesten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Beeldmateriaal

Elk lid van Aarthuurfeesten verbindt er zich toe toestemming te verlenen inzake het maken en publiceren van foto’s en/of video’s via welke kanalen dan ook tenzij bezwaar wordt aangetekend. Vanaf het aantekenen van bezwaar zal er geen beeldmateriaal meer worden gebruikt waarop u te zien bent via onze kanalen. Alle foto’s/video’s die voor het bezwaar werden gepubliceerd vallen onder de toestemming van de GDPR wetgeving en kunnen dus niet verwijderd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dansschool Dançar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Aarthurfeesten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aarthuurfeesten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aarthurfeesten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aarthurfeesten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aarthurfeesten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tracking-en cookiegegevens

Aarthurfeesten gebruikt cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze website te verbeteren en te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website word u gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Als u doorgaat met het surfen op onze website, wordt dit beschouwd als instemmen met het plaatsen van cookies en dit privacybeleid in zijn geheel.

U kan uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, zal u sommige delen van onze service mogelijk niet kunnen gebruiken.

Cookies kunnen om de volgende redenen worden gebruikt:

 • Wanneer u ons privacybeleid aanvaardt zal de cookiemelding niet langer getoond worden aan u;
 • Analytics cookies worden gebruikt om te onthouden welke pagina’s u bezocht en hoeveel tijd u doorbracht op onze website, om de prestaties van onze website te analyseren en te kunnen verbeteren;
 • Beveiligingscookies kunnen op uw computer worden geplaatst zodat ons systeem weet dat u te vertrouwen bent en geen robotbezoeker bent.

Dergelijke cookies die wij op onze website gebruiken, omvatten:

 • Google Analytics cookies: _ga, _gat_gtag_xxxxxxxxx, _gid
 • WPForms cookies: _wpfuuid
 • WordPress cookies: user, wordpress_logged_inxxxxxxxx, wp-settings-1, wp-settings-time-1, wordpress_test_cookie
 • WordFence cookies: wfwaf-authcookie-xxxxxxx

U kan het plaatsen van cookies voorkomen of reeds geplaatste cookies verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Wij wijzen u er nogmaals op dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website tot gevolg kan hebben dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aarthurfeesten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aarthurfeesten.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Algemene voorwaarden omtrent gegevens inschrijvingen:
Na het invul­len van een ins­ch­rijv­ings­for­mu­li­er en het bevestigen van de inschrijving door het overmaken van de betaling gaat u akkoord met de definitieve inschrijving. Lidgelden worden niet terugbetaald. Aarthurfeesten staat wel open voor communicatie. In bepaalde (medische) gevallen kan Aarthurfeesten in de vorm van een cadeaubon een bepaald bedrag terugbetalen. Dit wordt bepaald door Aarthurfeesten na een gesprek. Een gesprek kan aangevraagd worden via  info@aarthurfeesten.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aarthurfeesten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aarthurfeesten.be

Aanvullende wettelijke voorschriften

Aarthurfeesten kan uw persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat dit nodig is om:

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de rechten of eigendom van Aarthurfeesten te beschermen en te verdedigen;
 • mogelijke wanpraktijken in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken;
 • de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen;
 • te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Links naar externe websites

Tenslotte willen we u er nog graag op attent maken dat dat onze website links kan bevatten naar websites van derden. Een link betekent niet automatisch dat er een verband bestaat tussen ons en de andere websites, noch dat wij (impliciet) instemmen met de inhoud van deze websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van websites van derden. Zodra u op een externe link klikt, verlaat u onze website en kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. We raden u aan steeds aandachtig het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.